Δήλωση συμμετοχής στην Θεατρική Ερασιτεχνική Ομάδα Αντίμετρο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΟ: 

Κάνε τη δήλωση σου ηλεκτρονικά και κατόπιν θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

 

Advertisements